وقتی فالکائو رقیب وحید شمسایی ما ، در فاصله ۲۰ ثانیه به پایان بازی تیمش یک اشتباه مرگبار میکنه و باعث باخت تیمش میشه !

0
551

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه