سرپرست تیم ملی فوتسال بانوان : پاداش ها به حساب فدراسیون واریز شد !

0
229

به نشر از اخبار فوری فوتسال و به نقل از ایسنا :

سرپرست تیم ملی فوتسال بانوان گفت : که پاداش قهرمانی آسیا و مقام سوم بازی های داخل سالن ترکمنستان به حساب فدراسیون فوتبال واریز شده و زمان تحویل آن را فدراسیون مشخص می کند .
فروزان کاکاوند ، سرپرست تیم ملی فوتسال بانوان در مورد واریز پاداش بانوان فوتسالیست پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا به حساب فدراسیون فوتبال گفت : پاداش همه فدراسیون های ورزشی که در سال ۱۳۹۶ مقام کسب کرده بودند به حساب آنها واریز شد . تجلیلها سالیانه است و یک سال را در نظرمی گیرند و سپس از فدراسیون ها و ورزشکاران تجلیل به عمل می آید اما چون پیروزی بازیکنان امسال فوقالعاده بود و با اقتدار برنده شدند ، دستور صادر شد تا پاداش دختران بعد از قهرمانی پرداخت شود و به تجلیل سالانه وزارت ورزش موکول نشود . او در ادامه با اشاره به مقدار پاداش بانوان فوتسالیست از طرف وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ، بیان کرد : پاداشی که وزارت ورزش برای تیم ملی فوتسال بانوان در نظر گرفته ۱۰ سکه است . هر فدراسیون با توجه به بضاعت مالی که دارد به طور جداگانه از ورزشکاران خود تجلیل می کند . پاداش فدراسیون فوتبال هم اندازه با پاداش تیم ملی فوتسال مردان در نظر گرفته شده اما هنوز تیم های ملی زنان و مردان پاداشی از طرف فدراسیون فوتبال دریافت نکرده اند .

کاکاوند در پایان در مورد پاداش بازی های داخل سالن ترکمنستان گفت : پاداش بازی های آسیایی ترکمنستان هم که تیم ملی فوتسال موفق به کسب مقام سوم شد به حساب فدراسیون فوتبال واریز شده و از ۱۰ سکه قهرمانی آسیا جداست اما در جریان مبلغ و زمان تحویلش نیستم . این موضوع برعهده قسمت مالی فدراسیون فوتبال است .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه