دلنوشته یک فوتسالیست بانو ….. !

0
433

ممنوع التصویر قهرمان شدیم ؛ آیا المپیک حق ما نیست ؟
بسمه تعالی
برسد به دست کسانی که امید دارند دختران سرزمینم می توانند ، به زیبایی همچون الماس بدرخشند و برای کشور افتخار افرینی کنند .

درست است که هیچ‌ چیز نمی تواند جای صحبت کردن را بگیرد ؛
ولی گاهی اوقات خیلی چیزها جلوی صحبت کردن را می‌گیرد .
گاهی اوقات یک‌سری چیزها را نمی‌توان گفت .
گاهی اوقات میان  حرف زدن قدرتِ برخی کلمات احساس نمی‌شود ، ولی موقع نوشتن و خواندن محسوس‌تر است .
گاهی اوقات دلخوری را باید نوشت ؛
خوشحالی را باید نوشت ،
خنده را باید نوشت ،
گریه را باید نوشت ،
خشم را باید نوشت ،
عشق را باید نوشت ،
نفرت را باید نوشت .

دو سال تمام زندگیمان ، درسمان ، وقت باارزشمان ، دوری خانوادمان را به جان خریده ایم .
تنها و تنها برای یک هدف ….. ، آن هم تحقق رویای سرزمینم برای رسیدن به موفقیت وبه اهتزار در اوردن پرچم سه رنگ زیبای کشورم در تمام دنیا …
تنها برای قولی که با آن رویا ساختیم .
اما چرا نمی شود ؟ هر معیار و مقیاس را بسنجیم المپیک برای ماست .
بگذارید تا به دنیا اثبات کنیم که ما با حفظ حجابمان که همیشه و همجا درخشیدیم قهرمان می شویم ….
بگذارید تا وقار دختران اردیبهشتی در دنیا طنین انداز شود .
ما ایمان داریم که فرشتگان ایرانی فاتح قله های جهانی میشوند .
پیشرفت ورزش زنان دلایل متعددی داشته ولی مهمترین عامل نگاه ویژه مسئولان است ، وقتی رئییس جمهور کشورمان برای اعزام دختران فوتسالیست به مسابقات جهانی ورود پیدا میکند ، نشانگراین است که مسئولان علاقه مندبه رشد ورزش بانوان هستند ، این حمایت ها انگیزه ی چندبرابری به زنان میدهدتاپابه پای مردان به افتخارات مهمی دست یابند .
ورزش بانوان راحمایت کنید .
و این است قصه تمام دختران سرزمینم …
امید است که بتوانیم افتخار افرین برای سرزمینمان بشویم ، و به عنوان یک دختر ایرانی به تمام دنیا ثابت کنیم که ما می توانیم .

رقیه صومعه ، بازیکن زیر۱۸سال فوتسال بانوان ، بازیکن تیم سیاه جامگان خراسان

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه