افشاگری اخبار فوری فوتسال از مدیر یک رسانه خبری + فایل صوتی !

0
490

افشاگری اخبار فوری فوتسال از مدیر یک رسانه خبری که از تیمهای لیگ دسته دوم فوتسال کشور بابت معرفی آنها در تیم هفته پول دریافت میکند / خانه ای که قرار بود برای فوتسال باشد ، شیطانی شد !

چندی پیش ، پس از اطلاع گروه اخبار فوری فوتسال از طریق مدیران و سرپرستان برخی تیمهای لیگ دسته دوم فوتسال کشور ، در سایت و کانال اخبار فوری فوتسال به تمامی تیمها هشدار دادیم که پرداخت وجه بابت انعکاس اخبار لیگ و یا قرار گرفتن در تیم برتر هر هفته چه از بازیکنان و چه از تیمها غیر قانونی و اخلاقی بوده و در این ارتباط دبیر کمیته فوتسال ، کاظم سلیمانی اذعان کرد که هر گونه دریافت وجه توسط رسانه ها به بهانه های مختلف از تیمها پیگرد قانونی دارد و با افراد خاطی برخورد خواهدشد .

اکنون فایل صوتی از مدیر یک سایت در اختیار داریم که صراحتا به گرفتن پول از تیمها برای پوشش خبری لیگ دسته دوم فوتسال کشور اعتراف میکند . وی با عنوان حق عضویت از تیمهای لیگ دسته دوم و برخی تیمهای لیگ دسته اول ، پول هزینه دریافت میکرده است و بر اساس مبلغ دریافتی به آنها خدمات پوشش خبری میداده است . وی به هیچ عنوان علاقه ندارد که سایت یا کانالی در این بخش وارد شود و در حقیقت با تهمت ها و عناوین مختلف و توهین به دیگر رسانه ها در پی آنست که این رسانه ها را از مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور دور کند ، چرا که میخواهد آنرا حیات خلوت خود کند تا هر گونه دریافت وجه از تیمهای شرکت کننده را توجیه نماید .
آنها حتی حاضر شدند برای تخریب رسانه هایی که در این حوزه فعالیت میکنند با گروه خبری دیگری که در این فایل صوتی به آنها انواع مسائل را نسبت میدهند متحد شده و از آنها تعریف کنند .
وی در بخشی از صحبتهای خود عنوان میکند که واقعا اوضاع برخی تیمها به شدت ضعیف است و با وجود تلاش برای دریافت وجه اما آنها نمیتوانند این پول را پرداخت کنند .
متاسفیم که علیرغم اینکه دوست نداریم زشتی های فوتسال را به نمایش گذاریم ، اما مجبوریم علیرغم هشدارهای همیشگی فایل صوتی این مدیر را به مسئولان کمیته فوتسال تحویل دهیم .
ذر ادامه این فایل صوتی که خلاصه شده است را جهت تنویر افکار عمومی فوتسال کشور که بدانند پشت پرده برخی رسانه ها در لیگ چه میگذرد به اشتراک گذاشته میشود .
باز هم تاکید میکنیم افشای این فایل صوتی علیرغم میل باطنی و اهداف ماست . چرا که بارها در مواجه با این مسائل خویشتن داری کردیم . اما متاسفانه همچنان انواع تهمت ها به گروه اخبار فوری فوتسال ادامه دارد .
باید رسانه ها پاک و صادق باشند و در این راه تا پایان بر این عقیده استوار خواهیم ماند .

افزودن دیدگاه