اختصاصی | در روز دوم لیگ دسته دوم چه گذشت !

0
198

گروه اول :
ایرالکو دومین دیدارش را هم با پیروزی پشت سر گذاشت تا امید اول صعود باشد و در مقابل شهید سرخه ای ری با دومین شکست ناامید شد . اما پیروزی هیات کاشان در دومین دیدار باعث تا هر دو تیم هیات کاشان و مقاومت اقلید هم امتیاز شوند .

گروه دوم :
در گروه دوم مقاومت تهران به دومی پیروزی متوالی رسید تا تکلیفش رو از دیگر تیم ها جدا کند .  از آن طرف پلیمر کرمانشاه هم پیروز شد تا دو تیم ۳ امتیازی هم در این گروه داشته باشیم . با دومین شکست قزوینی ها ، انها دیگر ناامید شدند .

گروه سوم :
در این گروه هم یک تیم ۶ امتیازی و دو تیم ۳ امتیازی داریم . مرزن آباد دومین پیروزی را کسب کرد تا صدر نشین باشد . شاهین کرمانشاه هم پیروز شد تا با فولاد هم امتیاز باشند و مقاومت مشهد هم بدون امتیاز در این گروه قعر نشین ماند .

گروه چهارم :
در این گروه معادلات نزدیک تر است .
خالص سازان با پیروزی پر گل به خاطر تفاضل گل صدرنشین شد و دانشگاه آزاد را قعر نشین کرد .
از ان طرف الغدیر اردبیل هم پیروز شد تا ۴ امتیازی شود و ارومیه ای ها به همان ۳ امتیاز فعلا اکتفا کنند .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه