تحلیل اختصاصی | روز دوم مرحله نهایی لیگ دسته دوم !

0
178

گروه اول :
مقاومت اقلید پس از پیروزی در روز نخست ، برابر هایت کاشان قرار میگیرد . این دیدار میتواند گره این گروه را باز یا پیچیده کند . اگر مقاومت پیروز شود ، فاصله میگیرد و هیات کاشان را بدون امتیاز نگه میدارد . اما اگر هیات کاشان پیروز شود ، تیم ها به هم نزدیک میشوند . از طرفی در دیدار دوم هم ایرالکو تیم پیروز روز نخست برابر شهید سرخه ای قرار میگیرد . پیروزی ایرالکو و شکست شهید سرخه ای تکلیف این دو تیم را مشخص میکند .

گروه دوم :
مقاومت تهران و ماهان گچساران ، دو تیم پیروز روز نخست ، برابر تیم های بازنده روز نخست قرار میگیرند . مقاومت تهران برابر لوازم خانگی قزوین بازی میکند و ماهان به دیدار پلیمر کرمانشاه میرود ، پس از روز دوم تیم های این گروه تکلیفشان مشخص تر میشود .

گروه سوم :
دو تیم پیروز روز نخست برابر هم می ایستند . امید مرزن آباد و فولاد زرند کرمان در صورت پیروزی میتوانند شرایط خود را بهتر کنند . اما مساوی به سود دو تیم دیگر است .
مقاومت مشهد و شاهین کرمانشاه با شکست در روز اول ، تیر نهایی را امروز در خشاب میگذارند . پیروز میدان امیدوار میشود و بازنده شاید دیگر امیدی برایش باقی نماند .

گره چهارم :
تنها تساوی روز اول در این گروه رقم خورد تا تمام تیم های این گروه به دیدارهای پیش رو امیدوار باشند .
تنها پیروز این گروه یعنی اروم آلیاژ برابر الغدیر اردبیل قرار میگیرد تا در صورت پیروزی خیالش راحت تر شود .
خالص سازان زنجان برابر تنها بازنده روز اول این گروه دانشگاه ازاد شادگان قرا میگیرد . هر دو تیم به دنبال پیروزی هستند تا نامشان به عنوان برنده ثبت شود .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه