تاکنون پولی تحت عنوان کمک به مسجد جامع بندرعباس به حساب شهرداری واریز نشده است !

0
177

باوقار ، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس :

شهرداری در بحث ورزش و ساخت مساجد همواره کمک کرده است .
می گویند چرا بنده توافق نامه امضا کردن ام در حالی که بنده تنها صورتجلسه امضا کرده ام .
اینکه چون من تلفن پاسخ ندادمذ، خبری وارونه منعکس شد امری صحیح نیست .
صورتجلسه ای با امضا نماینده ولی فقیه ، مدیرکل امور مالیاتی ، استاندار ، شهردار و رئیس شورا که در آن قید شده پنج میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی به مسجد جامع پرداخت شود .
در صورتجلسه قید شده بعد از پرداخت پنج میلیارد تومان نیز در شورا مصوب شود .
واریز این پول برای شورای شهر محرز نشده است .
نامه به کمیسیون بودجه ارجاع داده شد تا محل ورود و خروج این پول مشخص شود .
در کمیسیون بودجه مطرح و افراد مطلع دعوت شدند .
به رئیس کمیسیون بودجه اعلام کردم فیش واریزی محرز شود که اعلام کردند چنین چیزی تاکنون محرز نشده و پولی تحت این عنوان واریز نشده است .
صورتجلسه با توافق نامه تفاوت دارد .
بحث کمک به تیم فوتسال آذرخش با درخواست استانداری از شهرداری بوده با توجه به مردمی بودن تیم آذرخش و با بحث مسجد جامع تفاوت دارد .
شهرداری باید در نامه درخواستی خود اعلام کند تمام پرداختی ها از کدام محل بودجه است .
اگر این پول به حساب شهرداری بندرعباس تحت عنوان کمک به مسجد جامع واریز شود به طور حتم اعضای شورا مصوب خواهند کرد .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

 

افزودن دیدگاه