خبر خوش کاظم سلیمانی برای داوران در ابتدای سال جدید !

0
230

کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ فوتسال اعلام کرد :
با توجه به هماهنگی بعمل آمده و تعامل با مسئولین فدراسیون فوتبال به جهت پرداخت حق الزحمه داوران فوتسال ، قبل از پایان سال جاری با دستور علی کفاشیان این امر محقق میگردد که منوط به دستور جلسه امروز ایشان در سازمان لیگ فوتسال خواهد بود .
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام میگردد .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه