ساکت : خوشحالم که با انرژی و پشتکار تمرینات خود را پیگیری می کنید !

0
194

به نشر از اخبار فوری فوتسال و به نقل از سایت رسمی فدارسیون فوتبال :

محمدرضا ساکت ، دبیرکل فدراسیون فوتبال با حضور در تمرین ملی پوشان فوتسال جوانان بانوان ، دقایقی را با آنها به گفتگو پرداخت و گفت : خوشحالم که با انرژی و پشتکار تمرینات خود را پیگیری می کنید . شما پشتوانه تیم ملی فوتسال در آینده هستید . از شما می خواهم که با اقتدار و تلاش تمریناتتان را برای موفقیت تیم ملی برگزار کنید .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه