جنگ برای لیگ برتری که کسی دوستش ندارد !

0
528

یک رقابت پیدا و پنهان برای حضور در بالاترین سطح فوتسال باشگاهی وجود دارد و تیم های متعددی هستند که آرزوی خود را حضور در لیگ برتر میدانند . اما از طرفی هر روز و هر ساله تعدادی تیم خواسته یا ناخواسته از لیگ برتر کنار میکشند و مشخص نیست چرا این علاقه پس از چندی افت میکند .
سال گذشته دبیری تبریز با تمام افتخاراتش خیلی راحت از لیگ کنار کشید و امسال هم این شایعه کنار خیلی از تیم ها وجود دارد .

تاسیسات دریایی _ اتلیه طهران قم و شهرداری ساوه مهمترین تیم هایی هستند که تکلیف آنها مشخص نیست . اگر چه دیگر تیم ها هم در خواب زمستانی هستند . انگار هیچ خبری در پیش نخواهد بود .
آنچه که این روزها بیشتر از پیش باید مد نظر دست اندرکاران فوتسال باشد این بی تفاوتی تیم ها و مدیران است که انگار قرار بر یک انجام وظیفه اجباری بدون برنامه ریزی دقیق است .
فوتسال ما از اینجا ضربه میخورد و یک تیم ملی گلخانه ای به پیشرفت فوتسال کمک نخواهد کرد .

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه