اختصاصی | بابایی : نمی توانم از بین بازیکنانم یکی را انتخاب کنم ، همه خوب بودند !

0
305

بابایی سرمربی بانوان ملی حفاری اهواز به خبرنگار اخبار فوری فوتسال گفت :

بازی با تیم سیاه جامگان مشهد بازی بسیار خوبی بود و نشان دادند تیم جوان و آینده داری هستند .
بازی تا دو دقیقه و بیست و نه ثانیه به پایان مسابقه مشکلی نداشت . در آن دو دقیقه ی پایانی خطای سد بازیکن مشهد گرفته شد که همان خطا منجر به ثمر رسیدن گل پنجم تیم ما بود .
سیاه جامگانی ها معتقد بودند که خطا بر روی بازیکن آنها شده و داور اشتباه سوت زده است .

همین امر باعث شد که در دقایقی پایانی خانم شریف مربی تیم مشهد بازیکنان خود را به نشانه ی اعتراض به امر داوری از زمین خارج نماید . که پس از صحبت از سوی ناظران مسابقه و داوران پس از دقایقی بعد وارد زمین بازی شده و خدا را شکر بازی به پایان رسید .
باید این را نیز اضافه نمایم که قبل از شروع بازی صبح روز مسابقه از سوی ناظران بازی به تیم مشهد اعلام شد که یک بازیکن سه کارته دارند و نمی تواند که در بازی حضور داشته باشد . ولی مربی تیم مشهد می گفت که بازیکن من دو کارت داشته است و به اشتباه کارت سوم را به نام بازیکن من ثبت کرده اند …
تمام بازیکنان تیم ما خوب بودند و نمی توانم فقط نام یکی را ببرم . تیم مقابل هم تمام بازیکنانش تلاش کردند ….

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه