اختصاصی | کمالی : عده ای در شیراز از باخت و سقوط ارژن خوشحال میشوند !

0
488

کمالی سرمربی ارژن شیراز پس از شکست خانگی برابر فرش آرا به اخبار فوری فوتسال گفت :

بعد بازی برابر ساری سعی کردیم خودمان را آماده کنیم اما به خاطر مشکلات مالی امکان آمادگی کامل نداریم …
فرش ارا به خاطر مسائل فنی و مدیریتی منظم است …
مصدومیت های بازیکنان ما به جای اینکه دو روزه خوب شود یک مدت طول میکشد …
اولین بازی بود که به گل نرسیدیم . گلر فرش ارا مانع گلزنی ما شد …

ما خوب تیم فرش آرا را تحت فشار گذاشتیم …
امروز زیاد از حد موقعیت از دست دادیم …
این پیروزی مبارک فرش آرا و البته کسانی باشد که از شکست ارژن و سقوط ما خوشحال میشوند …
امیدوارم مدیران باشگاه ما کاری کنند که این عده ای که از سقوط ارژن خوشحال میشوند به آرزوی خود نرسند …
اقای خبیری سرمربی فرش ارا خواهد گفت چقدر موقعیت داشتیم …
بچه های ما خیلی خوب بودند و به آنها خسته نباشید میگویم …
گلی که فرش ارا زد و قبول نکردند را ندیدم …

ناظر داوری و یک داور گفتند که گل نشده . اگر گل بوده و نگرفتند حق انها خورده شده است …

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه