اختصاصی | شمسایی : این پیروزی درد ما را تسکین نداد !

0
243

شمسایی سرمربی تاسیسات دریایی پس از پیروزی پر گل برابر مقاومت البرز به اخبار فوری فوتسال گفت :
دو تیمی که چند هفته بد را داشتند ، برابر هم بودند …
ما تیم حریف را در هفته آنالیز کردیم و ۳ امتیاز را گرفتیم . این پیرزوی درد ما را تسکین نداد . به هفته های اینده امید داریم …
امروز بچه ها به خودشان امده بودند …
بازی فوتسال یک طرفه نمیشود . مقاومت هم حملات خود را داشت . ما خوب دفاع کردیم و خوب هم حمله کردیم …

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه