مصاحبه با محسن خبیری بعد از تساوی در مقابل شهرداری ساوه

0
300

مصاحبه به نشر از اخبار فوری فوتسال با محسن خبیری بعد از دیدار مقابل شهرداری ساوه و تساوی در این بازی بیان کرد :

ما جنگیدن را بلدیم !

تیم شهرداری ساوه را میشناختم و میدانستم که علی رغم رتبه پایینی که در جدول دارد ، اما تیمی خوب با بازیکنان جوانی است که برای هر تیمی بازی کردن با آن سخت خواهد بود …
ما ۳ گل زدیم ، و در واقع ۳ گل شهرداری ساوه را هم خودمان تقدیمشان کردیم . آنها تا فردا صبح هم گلزن نبودند . ۲ اشتباه فردی کردیم . اما خیلی سریع به بازی برگشتیم . اگر چه با مصدومیت دقیقه اول قدرت بهادری چند دقیقه در شوک شدیم . اما به بازی برگشتیم و جدا از جبران گل ها ، گل پیروزی را هم زدیم . اما گل به خودی که گاهی اجتناب ناپذیر است سهم ما را یک امتیاز کرد .
درباره داوری نمیخواهم صحبت کنم . داوری در این بازی تاثیر گذار نبود . اما سوت هایی بود که سرعت بازی را گرفت . جدا از اینکه بازیکنان شهرداری ساوه مدام مصدوم میشدند . البته خوشبختانه خیلی زود به بازی برمیگشتن !
درباره بحث و جدل کلامی با اقای لک حرفی نمیزنم . اما من مسول تیمی هستم که باید پاسخ گو باشم . وقتی مدام روی داوری تاثیر میگذارند ، سکوت ما در فرش ارا تعبیر بد شده . ما نه در سکو و نه به حاشیه ها کاری نداریم . اما اینکار به ضرر ما شده . ما بلد نیستیم پشت نیمکت حریف آدم بگذاریم . جالب اینکه در همین بازی اقای سلیمانی یک نفر را از پشت سر نیمکت شهرداری اخراج کرد . از روی سکو به بازیکن ما توهین میکنند .
اینکه سرمربی شهرداری حالا بیاید و بگوید از فرش آرایی ها عذرخواهی میکنم اب ریخته رو زمین است . باید به وقتش اعصاب و کلام خود را کنترل کنیم . این را اول به خودم میگویم .
تیمم هر هفته خوب بازی میکند . اما یک نکته دست ما را خالی میکند . یک هفته اخراج ها ،ی ک هفته مصدومیت دقیقه اول . اما ما میجنگیم و حق خودمان را میگیریم …

اخبار را حرفه ای دنبال کنید !

افزودن دیدگاه